Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 

Căn cứ pháp lý:

     Nghị định 96/2016/NĐ-CP hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh điều kiện an ninh trật tự.

Điều kiện:

Theo quy định pháp luật, kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Doanh nghiệp chỉ được hoạt động trong lĩnh vực này khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Do đó, nếu thuộc trường hợp phải cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì doanh nghiệp phải thực hiện với cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đổi trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận hoặc hết thời hạn sử dụng.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp lại trong trường hợp doanh nghiệp bị mất hoặc bị thu gồi giấy chứng nhận.

Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại GCN đủ điều kiện về ANTT:

Hồ sơ được nộp cho Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Bước 1: Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp đổi gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

b) Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

c) Trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh cụ thể:

d) Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

 

 Hồ sơ đề nghị cấp lại (trừ trường hợp cấp lại do bị thu hồi giấy chứng nhận) gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

b) Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

Bước 2: Nộp tại cơ quan có thẩm quyền

Nộp tại: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Bước 3: Cách thức nộp:

a) Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

b) Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

c) Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

 

Thời hạn thực hiện: Không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại

 

  • Trên đây là quy định về thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Mọi yêu cầu liên quan tới thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật SLC để được tư vấn sớm nhất:

 

Hotline: 0911.688.554

Email: Congtyluatslc@gmail.com

FANPAGE: SLCLAWFIRM