GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Hiện nay, An toàn vệ sinh thực phẩm là một vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Vì vậy, các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật. Công ty Luật TNHH MTV SLC tự hào là một trong những hãng luật có uy tín và năng lực trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm. Để nắm rõ về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm Công ty Luật TNHH MTV SLC xin gửi đến bạn đọc quy định của pháp luật đối với thủ tục này như sau:

  1. Cơ sở pháp lý

  1. Một số quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

  1. Đối tượng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP: “1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này

Như vậy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là Giấy phép bắt buộc phải có đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống cố định; cơ sở dịch vụ ăn uống; cơ sở bán thực phẩm; cửa hàng ăn (tiệm ăn) cố định; nhà hàng ăn uống; siêu thị;…

Trừ một số cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018 NĐ-CP như sau:

+ Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

+ Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

+ Sơ chế nhỏ lẻ;

+ Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

+ Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

+ Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

+ Nhà hàng trong khách sạn;

+ Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

+ Kinh doanh thức ăn đường phố;

+ Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toan thực phẩm ISO 22000, Tiểu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

  1. Điều kiện

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện bảo đảm các điều kiện sau đây:

Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm

  1. Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

+ Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

+ Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

+ Và các giấy tờ, tài liệu khác theo yêu cầu của từng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp

Căn cứ theo Điều 35 Luật An toàn vệ sinh thực phẩm 2010 thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc:

+ Bộ Y tế: 2 cơ quan chủ yếu là Cục vệ sinh an toàn thực Tỉnh/Thành phố hay Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Ban quản lý An toàn thực phẩm Tỉnh/Thành phố hay Sở Nông nghiệp Tỉnh/Thành phố;

+ Bộ Công thương: Ban quản lý An toàn thực phẩm Tỉnh/Thành phố hay Sở Công thương Tỉnh/Thành phố.

  1. Thời hạn

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời hạn 03 năm. 

Lưu ý: Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH MTV SLC về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm, nếu có bất kỳ thắc mắc cần tư vấn Quý bạn đọc có thể liên hệ qua HOTLINE 0911.688.5654 hoặc gửi câu hỏi qua địa chỉ Email: congtyluatslc@gmail.com.

-----------------------------------------------

"Smart Legal Consultants - Nhà tư vấn pháp lý thông minh"