Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp hợp đồng được hiểu là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến của các bên tham gia quan hệ hợp đồng với nhau. Các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà hai bên đã thỏa thuận và được ghi nhận trong nội dung của hợp đồng. Sự bất đồng ý kiến về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc cách thức giải quyết hậu quả phát sinh từ việc vi phạm quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng.

Tranh chấp hợp đồng thường xảy ra ở các loại hợp đồng cơ bản như hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh doanh thương mại, hợp đồng lao động…

Câu hỏi 1:

Chào Luật sư! tôi có câu hỏi nhờ Luật sư như sau: khi có tranh chấp hợp đồng xảy ra thì có những phương thức nào để giải quyết? Trong những phương thức đó thì phương thức nào là tối ưu nhất?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật sư của Công ty Luật TNHH MTV SLC. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Có 3 phương thức để giải quyết tranh chấp tranh chấp hợp đồng là:

+ Phương thức thương lượng, hòa giải

+ Phương thức giải quyết bằng Trọng tài

+ Tòa án

Cụ thể các phương thức như sau:

+ Phương thức thương lượng, hòa giải

Thương lượng:

Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, tháo gỡ những bấp đồng để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kì bên thứ ba nào.

Phương thức giải quyết tranh chấp này được thực hiện bởi cơ chế tự giải quyết, quá trình thương lượng không chịu sự rang buộc của nguyên tắc pháp lí hay những quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp.

Quá trình thương lượng có thể được thực hiện bằng nhiều cách: thương lượng trực tiếp, thương lượng gián tiếp, kết hợp thương lượng trực tiếp và gián tiếp.

Việc lựa chọn phương thức này có những ưu điểm, nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

- Giải quyết tranh chấp bằng phương thức thương lượng có ưu điểm nổi bật là rất thuận tiện, đơn giản, nhanh chóng, linh hoạt cho các bên, mang lại hiệu quả và đỡ tốn kém.

- Bảo vệ uy tín cho các bên tranh chấp, cũng như các bí mật trong kinh doanh. Trong quá trình thương lượng các bên có thể sẽ thỏa thuận được những giải pháp tối ưu theo đúng nguyện vọng của các bên.

- Mức độ phương hại đến mối quan hệ giữa các bên thấp, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau trong tương lai.

Nhược điểm

Phương thức thương lượng cũng có một số hạn chế nhất định sau:

- Sự thành công hay không của thương lượng phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiểu biết và thái độ thiện chí và hợp tác của các bên tranh chấp. Nếu một trong các bên thiếu hiểu biết về lĩnh vực tranh chấp, có ý hiểu sai về nội dung tranh chấp hoặc thái độ thiếu thiện chí, không hợp tác, cứng nhắc, bảo thủ trong quá trình thương lượng sẽ dẫn đến quá trình thương lượng bị bế tắc và không thể thành công.

- Kết quả thương lượng không được bảo đảm bằng cơ chế pháp lý mang tính bắt buộc. Không có cơ chế pháp lí nào bắt buộc thi hành. Sự thực thi kết quả thương lượng phụ thuộc vào ý thức và sự tự nguyện của bên phải thi hành.

Hòa giải:

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm giải pháp loại trừ tranh chấp đã phát sinh.

Ưu điểm:

- Đơn giản, nhanh chóng, thủ tục linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả, ít tốn kém.

- Người làm trung gian hòa giải sẽ có sự hiểu biết nhất định về lĩnh vực tranh chấp nên sẽ đưa ra được những giải pháp hợp lí, phù hợp với các bên tranh chấp.

- Kết quả hòa giải được ghi nhận và chứng kiến bởi người thứ 3 nên mức độ tôn trọng và tự nguyện thực hiện sẽ cao.

Nhược điểm

- Hòa giải vẫn được quyết định trên cơ sở sự thỏa thuận cũng như tự nguyện thi hành của mỗi bên tranh chấp.

- Do có người thứ ba nên uy tín cũng như bí mật kinh doanh của các bên sẽ bị ảnh hưởng.

- Kết quả của hòa giải cũng phụ thuộc vào trình độ cũng như sự khách quan của người thứ ba trung gian hòa giải.

+ Phương thức trọng tài thương mại

Các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.

Có hai hình thức đó là trọng tài vụ việc và trọng tài thường trực. Trọng tài vụ việc là trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập để giải quyết tranh chấp giữa các bên và sẽ tự chấm dứt tồn tại khi giải quyết xong vụ việc tranh chấp. trọng tài thường trực thường được tổ chức dưới dạng trung tâm trọng tài, Trung tâm trọng tài là tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản, trụ sở giao dịch ổn định,

Ưu điểm

- Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

- Quyết định của trọng tài là quyết định chung thẩm, có hiệu lực kể từ ngày công bố, các bên phải thi hành. Không thể kháng cáo quyết định của trọng tài, do đó đảm bảo tính cưỡng chế thi hành cao.

- Các bên tranh chấp có quyền chỉ định trọng tài viên, lựa chọn người giỏi, am hiểu về lĩnh vực tranh chấp, giúp việc giải quyết tranh chấp nhanh chóng.

- Phiên tòa giải quyết không công khai giúp giữ được uy tín cũng như bí mật kinh doanh của các bên.

Nhược điểm

- Tính cưỡng chế thi hành các quyết định trọng tài không cao vì trọng tài không đại diện cho quyền lực tư pháp của nhà nước.

- Quyết định của trọng tài vẫn có thể bị tòa án hủy theo quy định của pháp luật.

- Quyết định có thể sẽ bị chi phối bởi trọng tài viên khi trọng tài viên không tôn trọng nguyên tắc độc lập, vô tư, khách quan.

+ Phương thức giải quyết tranh chấp bằng tòa án

Là phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước, được tiến hành theo trình tự thủ tục chặt chẽ. Khi tranh chấp Hợp đồng phát sinh, nếu các bên không tự thương lượng, hòa giải với nhau thì nộp đơn ra tòa, yêu cầu tòa giải quyết tranh chấp. cần chú ý đến thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Ưu điểm

- Quyết định của tòa án sẽ được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước.

- Giải quyết bằng tòa án có thể sẽ qua nhiều cấp xét xử nên đảm bảo được tính chính xác, công bằng, khách quan của bản án.

- Chi phí thấp hơn so với trọng tài.

Nhược điểm

- Thủ tục rườm rà, thời gian giải quyết tranh chấp lâu, kéo dài, gây mất thời gian cho các bên.

- Do quá trình xét xử công khai nên sẽ khó bảo vệ được uy tín và bí mật kinh doanh của các bên.

Như vậy, mỗi phương thức giải quyết tranh chấp đều có ưu và nhược điểm riêng. Tùy tính chất của từng vụ việc cụ thể mà lựa chọn phương thức cho phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất.

Câu hỏi 2:

Chào luật sư! Nhờ luật sư tư vấn cho tôi. Công ty của tôi và công ty B kí kết hợp đồng cung cấp thiết bị điện tử. Tuy nhiên chúng tôi đã xảy ra tranh chấp do bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Công ty của tôi đã quyết định sẽ đưa ra Tòa để giải quyết. Vậy chúng tôi có được tự lựa chọn Tòa án giải quyết không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật sư của Công ty Luật TNHH MTV SLC. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Tại Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có quy định về thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu. Cụ thể:

“Điều 40. Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu

1. Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong các trường hợp sau đây:

a) Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết;

b) Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;

c) Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh chấp việc cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;

d) Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết;

đ) Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối với người lao động thì nguyên đơn là người lao động có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết;

e) Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động của người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết;

g) Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết;

h) Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;

i) Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết.

2. Người yêu cầu có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với các yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này thì người yêu cầu có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi có tài sản của người bị yêu cầu giải quyết;

b) Đối với yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật này thì người yêu cầu có thể yêu cầu Tòa án nơi cư trú của một trong các bên đăng ký kết hôn trái pháp luật giải quyết;

c) Đối với yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn thì người yêu cầu có thể yêu cầu Tòa án nơi người con cư trú giải quyết.”

Theo như thông tin bên trên bạn cung cấp thì trường hợp của bạn thuộc điểm g khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Theo đó quyền lựa chọn chỉ thuộc về quyền của bên nguyên đơn. Do đó bạn có quyền lựa chọn Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cung cấp thiết bị điện tử đó.

Trên đây là toàn bộ tư vấn về dịch vụ của Công ty Luật TNHH MTV SLC

Để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH MTV SLCĐịa chỉ: BT16A3-12, Khu Đô Thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Mobile: 0911.688.554

Email: congtyluatslc@gmail.com.

Website: https://slclawfirm.vn