THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MARKETING

Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì lĩnh vực thương mại điện tử cũng ngày càng phát triển, do đó mà nhu cầu cho ngành học này cũng tăng cao. Nắm bắt được xu hướng này, ngoài việc đào tạo trong các trường đại học thì việc thành lập các trung tâm đào tạo về marketing cũng ngày một nhiều hơn. Hôm nay, Công ty luật SLC sẽ giúp các bạn tư vấn về trình tự, thủ tục để thành lập một cơ sở hoạt động giáo dục nói chung và trung tâm đào tạo về marketing nói riêng theo đúng quy định của pháp luật.

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 • Luật Giáo dục nghề nghiệp Số 74/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2014;
 • Nghị định 143/2016/ NĐ–CP do Chính Phủ ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2016, quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
 • Nghị định 15/2019/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2019, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật giáo dục nghề nghiệp.
 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MARKETING

 1. Thẩm quyền cấp giấy phép Trung tâm đào tạo

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 1. Điều kiện thành lập Trung tâm đào tạo marketing

  1. Điều kiện về tổ chức xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo marketing

Quý khách hàng có dự định thành lập trung tâm đào tạo chuyên giảng dạy marketing thì trước tiên phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2020.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách hàng sẽ tiến hành xin cấp Giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp cho ngành nghề mà mình sẽ kinh doanh.

  1. Điều kiện về cơ sở vật chất

 • Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp;
 • Diện tích phòng học lý thuyết, phòng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 04 m²/người học.
  1. Điều kiện về giáo viên

 • Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên;
 • Có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo.
  1. Điều kiện về giáo trình, tài liệu

 • Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của ngành nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 1. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục III nghị định 143/2016/NĐ –CP;
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Vb nghị định 143/2016/ND –CP kèm theo các giấy tờ chứng minh;
 • Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động.

Ngoài ra, doanh nghiệp muốn thành lập trung tâm đào tạo marketing thì cần bổ sung các giấy tờ chứng minh sau:

STT

Hồ sơ chứng minh

Tài liệu yêu cầu

1.

Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất

 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo còn thời hạn ít nhất 02 năm hoặc hợp đồng liên kết đào tạo còn thời hạn ít nhất 02 năm (Nếu là địa điểm liên kết đào tạo).

+ Hợp đồng mua bán thiết bị đào tạo, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu, hóa đơn tài chính hoặc hợp đồng thuê thiết bị, biên bản bàn giao thiết bị còn thời hạn ít nhất 02 năm.

2.

Hồ sơ chứng minh của nhà giáo

+ Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động (đối với nhà giáo cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là nhà giáo thỉnh giảng).

+ Văn bằng đào tạo chuyên môn và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (Nếu không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật).

3.

Hồ sơ chương trình đào tạo

+ Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

+ Chương trình đào tạo chi tiết;

+ Giáo trình, tài liệu dạy học.

 

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH MTV SLC về các vấn đề liên quan đến thành lập trung tâm đào tạo Marketing. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần tư vấn, hỗ trợ, Quý bạn đọc có thể liên hệ qua HOTLINE 0911.688.554 hoặc gửi câu hỏi qua địa chỉ Email: congtyluatslc@gmail.com.