THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Bạn đang muốn thay đổi đăng ký doanh nghiệp? Nhưng chưa biết về hồ sơ giầy tờ/trình tự thủ tục theo quy định như thế nào? Hãy liện hệ cho chúng tôi - Công ty Luật TNHH MTV SLC với đội ngũ luật sư/chuyên viên pháp lý có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế, chúng tôi sẽ tư vấn/hỗ trợ cho các bạn về tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
 

I.  CÁC NỘI DUNG THÔNG BÁO THAY ĐỔI

Không phải chỉ thay đổi 4 nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh mà khi doanh nghiệp thay đổi những nội dung sau phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh:

  1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Hiện tại trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không có ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên khi công ty muốn đăng ký thêm ngành nghề hoạt động mới vẫn phải thực hiện các thủ tục thông báo trên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

  • Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh:

+  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

+ Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

+  Quyết định về về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+  Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;

  • Thời gian thay đổi ngành nghề kinh doanh: 05 ngày làm việc.
  1. Thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh, doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ và thực hiện việc thay đổi theo hồ sơ sau đây:

+ Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký dăng nghiệp (Theo mẫu của Sở kế hoạch và đầu tư);

+ Thông báo về việc tăng vốn, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần,công ty TNHH có chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

+ Biên bản của Đại Hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên công ty về việc tăng vốn, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp;

+ Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên về việc tăng vốn, giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;

+ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gần nhất ( đối với trường hợp giảm vốn điều lệ).

  1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty có các chức danh khác nhau như giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị… Việc thay đổi người đại diện sẽ khó khăn khi các doanh nghiệp chưa nắm rõ thủ tục tại cơ quan nhà nước. Luật SLC sẽ lưu ý thành phần hồ sơ như sau:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Quyết định của hội đồng quản trị, hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
+ Bản sao hợp lệ biên bản họp (Đối với trường hợp là công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty Cổ phần);
+  Giấy ủy quyền dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

  1. Thay đổi tên công ty

Khi doanh nghiệp đổi sang hoạt động ngành nghề kinh doanh khác và muốn đặt tên công ty liên quan đến ngành nghề công ty hoạt động chính để khách hàng của mình dễ nhớ. Tên mới của công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các công ty đã đăng ký tên từ trước. Liên hệ ngay với Luật SLC để được tư vấn tên công ty theo đúng quy định của pháp luật.

 

II.  DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

- Tư vấn các quy định của Luật doanh nghiệp liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi tên công ty; thay đổi trụ sở doanh nghiệp; thay đổi điện thoại; Website; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Tăng, giảm vốn điều lệ; Chức danh người quản lý; thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thay đổi thành viên; Thay đổi cơ cấu vốn góp….

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;

- Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký dấu (nếu phát sinh); Các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có);

- Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Tư vấn miễn phí các vấn đề phát sinh cho doanh nghiệp sau sử dụng dịch vụ;

- Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật liên quan đến đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp qua email.

Doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin sau khi sử dụng dịch vụ :

- Cung cấp danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung;

- Cung cấp Giấy CMND có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật);

Để nhận thêm thông tin chi tiết về thủ tục và báo giá. Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Hotline: 0911.688.554

Email: congtyluatslc@gmail.com

Để nhận thêm thông tin chi tiết về thủ tục và báo giá. Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin sau
Hotline: 0911.688.554
Email: congtyluatslc@gmail.com