THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TỐI ĐA LÀ BAO LÂU

Thời hạn điều tra là thời gian do pháp luật quy định để cơ quan điều tra hoàn thành điều tra vụ án. Thời hạn điều tra được tính từ khi khởi tố vụ án đến ngày kết thúc điều tra.

Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 172 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 quy định:

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

2. Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;

c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng;

d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Theo đó, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm để xác định thời hạn điều tra vụ án hình sự là không quá 02 tháng hoặc 03 tháng hoặc 04 tháng theo quy định trên.

Trong trường hợp vụ án hình sự có tính chất phức tạp thì cơ quan điều tra có thể đề nghị gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự theo quy định trên.

Trên đây là bài viết của Công ty Luật TNHH MTV SLC, nếu có những thắc mắc về hồ sơ, thủ tục liên quan quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin:

- Điện thoại  : 024.9999.8554

- Email          : congtyluatslc@gmail.com

- Địa chỉ       : BT 16A3-12 làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội