THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 trên cả nước nói chung và địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng đang có những diễn biến vô cùng phức tạp. Thực hiện theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021; Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021; Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.  Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Qúy khách hàng, Qúy đối tác

Công ty Luật TNHH MTV thông báo sẽ tạm ngừng giao dịch trực tiếp tại trụ sở Công ty từ ngày 06/8/2021 đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.