THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH sẽ có sự thay đổi, tùy thuộc vào loại hình công ty, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH MTV) hay công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (công ty TNHH hai thành viên) trở lên.

Công ty Luật TNHH MTV SLC xin gửi tới quý khách hàng trình tự, thủ tục thành lập Công ty TNHH theo quy định mới nhất như sau:

I. Cơ sở pháp lý Trình tự, thủ tục thành lập Công ty TNHH

1. Luật Doanh Nghiệp 2020 Số 59/2020/QH2014 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 04/01/2021;

3. Thông tư 47/2019/TT-BTC Quy định về mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trường Bộ tài chính ban hành có hiệu lực 20/09/2019

  1. Chuẩn bị hồ sơ

Thành lập công ty TNHH MTV

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Giấy uỷ quyền cho công ty Luật SLC thực hiện thủ tục thành lập Công ty TNHH

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 * Số lượng bộ hồ sơ: 1

Thành lập công ty TNHH hai thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

4. Giấy uỷ quyền cho công ty Luật SLC thực hiện thủ tục thành lập Công ty TNHH

5. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Số lượng bộ hồ sơ: 1

Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH ở đâu

  • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
  • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
  • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

III. Nhận kết quả, Thời hạn giải quyết

- Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Trên đây là thủ tục đăng kí thành lập Công ty TNHH theo quy định của pháp luật. Để có thể đơn giản hóa và nhanh chóng thủ tục bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại: BT 16A3-12 Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0911.688.554

Fanpage: SLCLAWFIRM