THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH NĂM 2023 

 

Hộ kinh doanh là loại hình chủ thể kinh doanh phổ biến, phù hợp với đa phần các cá thể kinh doanh nhỏ lẻ trên thị trường Việt Nam. Để thực hiện thành lập Hộ kinh doanh, chúng ta cùng tìm hiểu thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện nay.

1. Hộ kinh doanh là gì? 

Hộ kinh doanh hay Hộ kinh doanh cá thể là một chủ thể thương mại theo pháp luật Việt Nam, Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. 

Hộ kinh doanh có ưu điểm là bộ máy quản lý gọn nhẹ, gồm các thành viên thường có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, dễ dàng vận hành và phù hợp với cơ nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ.

2. Điều kiện thành lập Hộ kinh doanh 

Cá nhân, nhóm cá nhân đăng ký thành lập Hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Cá nhân, các cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

- Có địa điểm kinh doanh cụ thể, thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, nhóm cá nhân. 

- Sử dụng dưới 10 lao động, trường hợp sử dụng trên 10 người lao động thì phải thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

- Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Hộ kinh doanh 

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hộ kinh doanh là phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4. Hồ sơ đăng ký thành lập Hộ kinh doanh

Theo điều 8, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh bao gồm: 

- Đơn đề nghị thành lập Hộ kinh doanh. 

- Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân của người đăng ký thành lập hoặc của các thành viên trong hộ gia đình trường hợp các thành viên trong hộ cùng thành lập Hộ kinh doanh.

- Biên bản họp hộ gia đình trường hợp các thành viên cùng thành lập hộ kinh doanh.

- Giấy ủy quyền của các thành viên cho một thành viên thực hiện thủ tục đăng ký. 

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm kinh doanh. 

5. Trình tự thực hiện đăng ký thành lập Hộ kinh doanh 

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh.

- Bước 2: Sau 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định cấp Giấy chứng nhận trường hợp hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải có thông báo cụ thể.

- Bước 3: Vào tuần làm việc đầu tiên của tháng, cơ quan Đăng ký kinh doanh gửi danh sách Hộ kinh doanh đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế để cấp mã số thuế cho Hộ kinh doanh.

- Bước 4: Trả kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. 

Những thắc mắc về hồ sơ, thủ tục thành lập Hộ kinh doanh, vui lòng liên hệ với Công ty Luật TNHH MTV SLC

- Điện thoại   : 024.9999.8554

- Email           : congtyluatslc@gmail.com

- Địa chỉ        : BT 16A3-12 làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội