THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP NĂM 2023

Thế chấp là biện pháp bảo đảm phổ biến trong giao dịch dân sự tại Việt Nam. Khi hoàn thành xong nghĩa vụ, chấm dứt hợp đồng hay có căn cứ khác, bên nhận và bên bên thế chấp thực hiện xóa đăng ký thế chấp. Vậy khi nào cần thực hiện đăng ký và xóa đăng ký thế chấp tài sản? Thủ tục thực hiện ra sao? Chúng tôi tư vấn cụ thể như sau: 

1. Thế chấp là gì?

Căn cứ điều 342, bộ Luật Dân sự năm 2015, thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. 

Căn cứ điều 298, Bộ Luật Dân sự năm 2015, đăng ký bảo đảm nghĩa vụ được thực hiện theo thỏa thuận hoặc theo luật định. 

Căn cứ điều 4, nghị định 99/2022/NĐ-CP, các trường hợp thế chấp tài sản làm biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thể thực hiện đăng bảo đảm, tùy thuộc vào tài sản đăng ký bảo đảm. có thể thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi, xóa đăng ký bảo đảm ở các cơ quan khác nhau. 

2. Căn cứ xóa đăng ký thế chấp 

Theo điều 12, nghị định 99/2022/NĐ-CP, căn cứ xóa đăng ký thế chấp bao gồm:

- Theo thỏa thuận của bên thế chấp và bên nhận thế chấp;

- Toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp bị chấm dứt;

- Hợp đồng vô hiệu toàn bộ hoặc một phần mà phần đó có quy định về thế chấp tài sản;

- Đăng ký thay thế thế chấp bằng một biện pháp bảo đảm khác theo thỏa thuận của 2 bên;

- Tài sản bảo đảm không còn 

- Tài sản đã được xử lý xong bởi bên nhận bảo đảm theo hoặc đã được xử lý xong bởi cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật;

- Tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm đang là tài sản bảo đảm nhưng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về tài sản gắn liền với đất.

- Tài sản bảo đảm là tàu bay không còn đăng ký quốc tịch Việt Nam;

- Tài sản bảo đảm là cây hằng năm được thu hoạch, là công trình tạm bị phá dỡ mà nội dung đã được đăng ký không bao gồm hoa lợi hoặc tài sản khác có được từ việc thu hoạch cây hằng năm hoặc có được từ phá dỡ công trình tạm;

- Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất là tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Bên nhận bảo đảm là pháp nhân bị giải thể ;

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án có nội dung về việc yêu cầu cơ quan đăng ký thực hiện xóa đăng ký;

3. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp 

3.1. Xóa đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Hồ sơ: 

Phiếu yêu cầu

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc 

Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký không phải bên nhận thế chấp thì phải kèm các tài liệu chứng minh căn cứ xóa đăng ký theo quy định pháp luật. 

- Cơ quan có thẩm quyền xóa thế chấp: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

- Trình tự:

Bước 1: thực hiện nộp hồ sơ Văn đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;

Bước 2: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ

Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận cấp cho người đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì thực hiện thông báo, hướng dẫn sửa đổi cho người đăng ký.

Bước 3: Trả kết quả đăng ký 

Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký cho người yêu cầu xóa đăng ký.

3.2. Xóa đăng ký thế chấp đối với tàu bay

- Hồ sơ bao gồm:

Phiếu yêu cầu

Văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý xóa đăng ký hoặc xác nhận về việc hợp đồng bảo đảm đã chấm dứt, đã được thanh lý; 

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã có hiệu lực pháp luật hoặc Văn bản xác nhận kết quả thi hành án trong trường hợp căn cứ xóa đăng ký là thi hành án 

Hợp đồng hoặc văn bản khác không thuộc điểm chứng minh việc chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là người nhận chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm;

Giấy chứng nhận xóa quốc tịch tàu bay trong trường hợp căn cứ xóa đăng ký là tàu bay không còn mang quốc tịch Việt Nam;

Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc giải thể pháp nhân trường hợp căn cứ là bên nhận thế chấp là pháp nhân đã giải thể. 

- Cơ quan có thẩm quyền: Cục Hàng không Việt Nam

- Trình tự

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cục Hàng không Việt Nam

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, trường hợp không có căn cứ từ chối đăng ký thì Cục Hàng không Việt Nam ghi, cập nhật thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) và nội dung được xóa.

Bước 3: Trả kết quả

Sau khi tiếp giải quyết hồ sơ hợp lệ, Cục cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký bảo đảm cho người yêu cầu. 

3.3. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp với tàu biển 

- Hồ sơ:

Phiếu yêu cầu

Văn bản thể hiện căn cứ xóa thế chấp

- Cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

- Trình tự

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, trường hợp không có căn cứ từ chối đăng ký thì Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam ghi, cập nhật thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) và nội dung được xóa.

Bước 3: Trả kết quả

Sau khi tiếp giải quyết hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký bảo đảm cho người yêu cầu. 

3.4. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp với động sản, cây hàng năm, công trình tạm

- Hồ sơ:

Phiếu yêu cầu

Văn bản thể hiện căn cứ xóa thế chấp

- Cơ quan có thẩm quyền: Trung tâm đăng ký, giao dịch tài sản 

- Trình tự

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Trung tâm đăng ký, giao dịch tài sản.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, trường hợp không có căn cứ từ chối đăng ký thì Trung tâm đăng ký, giao dịch tài sản ghi, cập nhật thời điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) và nội dung được xóa.

Bước 3: Trả kết quả

Sau khi tiếp giải quyết hồ sơ hợp lệ, Trung tâm cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký bảo đảm cho người yêu cầu.

Trên đây là bài viết của công ty Luật TNHH MTV SLC, nếu có những thắc mắc về hồ sơ, thủ tục liên quan quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin:

- Điện thoại  : 024.9999.8554

- Email          : congtyluatslc@gmail.com

- Địa chỉ       : BT 16A3-12 làng Việt Kiều Châu Âu, Khu Đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội