TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Quyền tác giả đã và đang trở thành một vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội khi mà trình trạng xâm phạm quyền tác giả nói riêng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung đã xảy ra ngày càng phổ biến. Để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trước những hành vi xâm phạm cách duy nhất quý khách hàng có thể thực hiện đó chính là tiến hành thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với đội ngũ luật sư uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm bằng bài viết viết dưới đây Công ty Luật SLC xin chia sẻ về bài viết về trình tư, thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

 1. Cở sở pháp lý

 1. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019 Luật sở hữu trí tuệ 2005 ngày hợp nhất 25/06/2019.
 2. Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 02/07/2016 Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
 3. Nghị định 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn  Luật Sở hữu trí tuệ do Chính phủ. ban hành ngày 22/02/2018.
 1. Trình tự, thủ tục đăng ký quyền tác giả

 1. Khái niệm:

 Quyền sở hữu trí tuệ:là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.”

Khoản 2,3 Điều 4 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019 quy định:

 1. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
 2. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Hồ sơ đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan

 1. Tờ khai đăng kí quyền tác giả (theo mẫu số 01 quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL);
 2. Hai bản sao tác phẩm đăng kí quyền tác giả;
 3. Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
 4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 6. Văn bản đồng ý của các đồng CSH, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Các loại giấy tờ tại 3,4,5,6 phải được viết bằng tiếng Việt ; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng/chứng thực.

 1. Thủ tục đăng ký

Bước 1: Xác định thể loại tác phẩm đăng ký

Sau khi hoàn thiện tác phẩm, chủ sở hữu, tác giả thực hiện xác định thể loại tác phẩm dự định đăng ký bản quyền.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Sau khi xác định được loại hình tác phẩm dự định đăng ký bản quyền, Chủ sở hữu, tác giả tác phẩm tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền theo quy định.

Bước 3: Nơi nộp hồ sơ:

+ Cục Bản quyền tác giả

+ Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TPHCM

+ Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

 1. Thời hạn cấp giấy chứng nhận: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Lệ phí đăng kí: Được quy định chi tiết tại thông tư số 211/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH MTV SLC về các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần tư vấn, hỗ trợ, Quý bạn đọc có thể liên hệ qua HOTLINE 0911.688.554 hoặc gửi câu hỏi qua địa chỉ Email: congtyluatslc@gmail.com.