TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Dịch bệnh Covid kéo dài gần 2 năm vừa qua đã làm ảnh hưởng rất nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp, môt thực tế xảy ra đó chính là nguồn thu của đại đa số các Doanh nghiệp không có nhưng vẫn phải đảm bảo thanh toán các khoản như lương, bảo hiểm, tiền thuê địa điểm,…Chính vì điều này đã dẫn đến tình trạng nhiều Doanh nghiệp đứng trước tình cảnh phải chấm dứt hoạt động hay bắt buộc phải Giải thể. Vậy thủ tục giải thể bao gồm những bước nào ? Hồ sơ có những gì ?

Nhằm mục đích chung tay chia sẽ khó khăn trên đối với các Doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH MTV SLC xin chia sẽ bài viết liên quan đến điều kiện, trình tự thủ tục giải thể để các Doanh nghiệp có thể tham khảo và đặc biệt là bằng kinh nghiệm của mình chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn miễn phí thủ tục này đến các Doanh nghiệp.

I. Các trường hợp giải thể Doanh nghiệp:

a)  Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

a) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c)  Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện giải thể Doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp tại tòa.

Lưu ý: Nếu Doanh nghiệp giải thể thuộc các trường hợp quy định tại khoản a,b,c nếu trên, trước khi tiến hành thủ tục giải thể Doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

II. Trình tự, thủ tục giải thể Doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ thông báo giải thế đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (lần 1)

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp thông báo lần 1 tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng bố cáo giải thể.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể
 • Biên bản họp HĐTV/HĐQT
 • Quyết định về việc giải thể của HĐTV/HĐQT/CSH

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ nêu trên và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Lưu ý: Theo quy định cũ, doanh nghiệp phải xác nhận không nợ thuế hải quan trước khi làm hồ sơ đóng mã số thuế. Tuy nhiên, hiện nay việc xác nhận này thực hiện nội bộ giữa cơ quan thuế và Hải quan do vậy doanh nghiệp không cần làm bước này từ năm 2021

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế

Hồ sơ bao gồm:

 • Quyết định giải thể của Doanh nghiệp
 • Thông báo giải thể Doanh nghiệp
 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 24/ĐK-TCT theo mẫu tại thông tư 105/2020/TT-BTC.

Lưu ý: Bước này Doanh nghiệp có thể làm đồng thời với Bước 1

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (lần 2)

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo giải thể Doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 •  Dánh sách người lao động
 • Thông báo hoàn tất nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Trên đây là quy trình tiến hành thủ tục giải thể Doanh nghiệp và các vấn đề Doanh nghiệp cần lưu tâm đối với thủ tục này. Với kinh nghiệm của mình Công ty Luật TNHH MTV SLC rất muốn được hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các Doanh nghiệp cũng như thay mặt Doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể một cách nhanh chóng, hiệu quả với mức chi phí phù hợp nhất.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ với CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SLC để được giải đáp sớm nhất qua Hotline 0911.688.554 hoặc gửi câu hỏi qua địa chỉ Email: congtyluatslc@gmail.com.