Tin tức

VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC BÀN GIAO KINH PHÍ BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ

Thông báo về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU

THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT