CẬP NHẬP VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2020

Kể từ ngày 1/9/2020, hàng loạt chính sách quan trọng sẽ bắt đầu có hiệu lực pháp luật. Công ty Luật TNHH MTV SLC sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất về những chính sách này.

 1. Tăng mạnh mức phạt với vi phạm hôn nhân, gia đình.

 • Phạt từ 3-5 triệu đồng với các trường hợp:
 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác.
 • Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.
 • Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
 • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng…

Được quy định tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. (Có hiệu lực từ ngày 1/9/2020)

 1. Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt

 • Trước đây, bố, mẹ đăng ký khai sinh cho con không đúng thời hạn quy định (tức là trong vòng 60 ngày kể từ khi đứa trẻ sinh ra) sẽ bị phạt cảnh cáo thì nay quy định này đã bị bãi bỏ.
 • Tăng mạnh mức phạt đối với các vi phạm về đăng ký khai sinh như:
 • Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ đã được cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh: phạt từ 1-3 triệu đồng.

- Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh; sử dụng giấy tờ của người khác để đăng ký khai sinh: phạt từ 3 – 5 triệu đồng.

Được quy định tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. (Có hiệu lực từ ngày 1/9/2020)

 1. Quy định mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên

 • Giáo viên mầm non, giáo viên các cấp phổ thông, trường chuyên biệt: Nghỉ hè 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hàng năm.
 • Giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng: Nghỉ hè 6 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hàng năm.
 • Giảng viên đại học: Nghỉ hè theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
 • Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách, thời gian nghỉ hè của các đối tượng trên do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH quyết định theo thẩm quyền.

Được quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (Có hiệu lực từ ngày 1/9/2020)

 1. Bảo vệ vị trí công tác cán bộ, công chức là người tố cáo

 • Sẽ không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ vị trí công tác trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.
 • Đồng thời, không thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp:
 • Được sự đồng ý của người đó.
 • Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.
 • Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Được quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BNV về việc quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vẹ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (Có hiệu lực từ ngày 5/9/2020)

 1. Hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp không quá 800.000 đồng/người/lần

 • Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp, tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động khám, sau khi được bảo hiểm tại y tế chi trả, nhưng không quá 800.000 đồng/người/lần khám. (Theo quy định cũ, mức hỗ trợ vẫn bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi được bảo hiểm y tế trả, nhưng không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám)

Được quy định tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (Có hiệu lực từ ngày 15/9/2020)  

 1. “Trạm thu giá” lại trở về tên “Trạm thu phí”

 • Trạm thu giá sẽ được trở về với cái tên ban đầu của nó, là trạm thu phí
 • Trước khi thành lập trạm thu phí phải công khai vị trí đặt trạm
 • Trong suốt quá trình thu, đơn vị thu phải công khai các thông tin trên biển báo điện tử thông tin về tổng thời gian được thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, thời điểm bắt đầu thu, doanh thu tháng trước của trạm thu phí số điện thoại để tiếp nhận thông tin phản ánh…
 1. Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ dùng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công

 • 3 mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ được ban hành gồm:
 • Quy chế mẫu áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Phụ lục 1);
 • Quy chế mẫu áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục 2);
 • Quy chế mẫu áp dụng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phụ lục 3).

- Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019.

Được quy định tại Thông tư 67/2020/TT-BTC về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. (Có hiệu lực từ ngày 1/9/2020)

 1. Rút ngắn thời gian công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 • Tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho nhà đầu tư và gửi nội dung công bố cho Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành theo Mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 163;
 • Đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài Mẫu tại Phụ lục 1, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin về quy trình quản lý, giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu xanh theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 163;
 • Doanh nghiệp phát hành gửi nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành đến các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và Sở Giao dịch Chứng khoán theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử.

Được quy định tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiểu doanh nghiệp (Có hiệu lực từ ngày 1/9/2020).

Những văn bản pháp luật có hiệu lực từ 01/09/2020

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SLC

Ngoài ra, còn hàng loạt văn bản pháp luật có hiệu lực:

 1. Thông tư 68/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều.

 2. Thông tư 79/2020/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

 3. Thông tư 02/2020/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

 4. Thông tư 67/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nọi bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

 5.  Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định về nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở.  

 6. Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành.

 7. Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT quy định về chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật.

 8. Thông tư 63/2020/TT-BTC hướng dẫn về lập dư toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nghiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

 9. Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý.

CÔNG TY LUÂT TNHH MTV SLC

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SLC

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH MTV SLC qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0986.699.554 hoặc E-mail: Congtyluatslc@gmail.com.

Trụ sở chính: BT 16A3-12 làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

T.H