ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Từ ngày 04 tháng 01 năm 2021, Quy định về các ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

Hiện nay, Khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 quy định bổ sung thêm đối tượng không cần đăng ký kinh doanh:

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thười vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”

Những đối tượng không cần đăng ký kinh doanh

Như vây, theo quy định mới đã bổ sung thêm đối tượng không cần phải đăng ký kinh doanh là “Những người kinh doanh thười vụ trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV SLC

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH MTV SLC trong lĩnh vực thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm, nếu có bất kỳ thắc mắc cần tư vấn Quý bạn đọc có thể liên hệ qua HOTLINE 0966.899.554 hoặc gửi câu hỏi qua địa chỉ Email: congtyluatslc@gmail.com.

----------------------------------------------

“ Smart Legal Consultants” – “Tư Vấn Pháp Lý Thông Minh”