NHÓM CÁ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH TỪ 04/01/2021

Cụ thể, trước đây Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được thành lập hộ kinh doanh như sau:

“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Hiện nay, theo Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 04/01/2021 quy định đối tượng thành lập hộ kinh doanh như sau: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.” Như vậy, từ ngày 04/01/2021 nhóm cá nhân không còn thuộc đối tượng thành lập hộ kinh doanh, chỉ còn trường hợp một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình được thành lập Hộ kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH MTV SLC trong lĩnh vực thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm, nếu có bất kỳ thắc mắc cần tư vấn Quý bạn đọc có thể liên hệ qua HOTLINE 0966.899.554 hoặc gửi câu hỏi qua địa chỉ Email: congtyluatslc@gmail.com.

----------------------------------------------

“ Smart Legal Consultants” – “Tư Vấn Pháp Lý Thông Minh”