Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

 

 

Khi công ty ngày càng phát triển, các hợp đồng kinh tế lớn đang được các đối tác xem xét hợp tác vượt quá mức vốn của công ty. Vì vậy việc tăng vốn điều lệ công ty là việc cần thiết phải làm. Hiểu được yêu cầu cầu khách hàng, qua bài viết này công ty Luật SLC sẽ hướng dẫn trình tự thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Thông 01/2021/TT- BKHDT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Các trường hợp tăng vốn điều lệ

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà việc tăng vốn điều lệ sẽ được áp dụng cho các trường hợp khác nhau. Cụ thể:

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020: Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Chủ sở hữu công ty góp thêm vốn;
 • Huy động thêm vốn góp của người khác;
 • Huy động thêm trái phiếu;
 • Chuyển thành công ty cổ phần để phát hành và chào bán cổ phần.

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

 • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán ra công chúng;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty hợp danh:

 • Thành viên hợp danh tăng vốn góp;
 • Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn.


2. Hồ sơ tăng vốn điều lệ

Đối với trường hợp muốn tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ như sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, kèm theo hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ nêu trên phải có các giấy tờ sau đây:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Ngoài ra, trường hợp tăng vốn điều lệ do tiếp nhận thêm thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


3. Thủ tục tăng vốn điều lệ

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Công ty chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ bao gồm các giấy tờ đã nêu ở trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua trang thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp sau 03 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận sẽ trả lời bằng văn bản về việc xử lý hồ sơ.

Bước 3: Nộp lệ phí và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.


4. Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp quy định thì khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ cần nộp ngay và đủ số tiền vốn tăng sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Do vậy, doanh nghiệp cần lưu ý giữa thời hạn góp vốn để tăng vốn điều lệ khác biệt với thời hạn góp vốn khi doanh nghiệp mới thành lập là 90 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


5. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tăng vốn điều lệ là trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Theo thông tư 47/2019/TT-BTC phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Doanh nghiệp cũng có thể thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: doanh nghiệp truy cập vào website Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: www.dangkykinhdoanh.gov.vn; chọn mục “Dịch vụ công”; chọn “Bố cáo điện tử”; chọn “Tạo bố cáo”.

 ty.

Ngoài thủ tục trên công ty thực hiện các dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp, thủ tục công bố mỹ phẩm, thủ tục cấp mã số mã vạch, bảo hộ nhãn hiệu.
Trên đây là toàn bộ tư vấn về dịch vụ của Công ty Luật TNHH MTV SLC
----------------------------
Để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Luật TNHH MTV SLC
Địa chỉ: BT16A3-12, Khu Đô Thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mobile: 0911.688.554
Email: congtyluatslc@gmail.com.
Website: https://slclawfirm.vn

Tác giả bài viết: Công ty Luật TNHH MTV SLC

Nguồn tin: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

 

 

Ngoài thủ tục trên công ty thực hiện các dịch vụ: Thành lập doanh nghiệp, thủ tục công bố mỹ phẩm, thủ tục cấp mã số mã vạch, bảo hộ nhãn hiệu.
Trên đây là toàn bộ tư vấn về dịch vụ của Công ty Luật TNHH MTV SLC
----------------------------
Để được tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty Luật TNHH MTV SLC
Địa chỉ: BT16A3-12, Khu Đô Thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mobile: 0911.688.554
Email: congtyluatslc@gmail.com.
Website: https://slclawfirm.vn

Tác giả bài viết: Công ty Luật TNHH MTV SLC

Nguồn tin: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần