THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

Bạn có nhu cầu muốn thành lập địa điểm kinh doanh để mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh của công ty mình? bạn chưa hiểu về các hồ sơ giấy tờ cũng như các trình tự thủ tục? Bạn cần được tư vấn? Hãy gọi cho luật sư của Công ty Luật TNHH MTV SLC, các bạn sẽ được tư vấn miễn phí, hỗ trợ về soạn thảo hồ sơ, tiến hành các trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Mẫu Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục II-11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Trình tự thực hiện:                     

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

 

Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nhận kết quả:  Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Ngoài ra Công ty Luật TNHH MVT SLC còn cung cấp các dịch vụ pháp lý khác: Thành lập chi nhánh công ty; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánhĐăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện; thủ tục thành lập văn phòng đại diệnTiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của văn phòng đại diện;......

Để cần thêm thông tin chi tiết về trình tự thủ tục vui lòng liên hệ cho chúng tôi

Hotline: 0966 899 554

Email: Congtyluatslc@gmail.com